• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Wpływ geopolityki na rynki finansowe.

Polska dopiero raczkuje na rynku innowacji. Dla porównana w Stanach Zjednoczony co roku informowanych jest około 200 tysięcy patentów. Istotne jest uświadomienie biznesmenom jak ważne dla naszego kraju jest raportowanie patentów. Co to w komplecie jest patent? Dla jednostki gospodarczej to dokument stwierdzający, że dany wynalazek jest jej i nie został skopiowany. Dla Polski to następne miejsca pracy. Zapraszamy – pozyskiwanie funduszy Lublin. Na co wolno ofiarować dotacje unijne? Na przykład na pokrycie wydatków zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego bądź na węszcie procedury unieważnienia patentu jeśli zachodzi podejrzenie plagiatu. Pieniądze z dotacji są w stanie też być przekazane na wszystkie opłaty urzędowe, których podczas zgłaszania patentu jest dosyć niemało. Pomiędzy innymi: tłumaczenie pism, koszty spraw sądowych. Istotnym argumentem na plus jest to, że wnioski wolno zgłaszać w trybie ciągłym. Co oznacza, że nie ma określonych terminów i konkursów. Jedna korporacja może zgłaszać parę wniosków o patentowe dotacje. Maksymalna kwota dotacji wynosi 400 tysięcy złotych. Minimalna 2 tysiące.

1. Sprawdź stronę

2. Przejrzyj

3. Przeglądaj

4. Kliknij i zobacz

5. Odwiedź stronę Rola Stanów Zjednoczonych w globalnej gospodarce.

Categories: Biznes

Comments are closed.