• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Architektura a gastronomia: Projektowanie restauracji.

W nowo budowanych obiektach montowana jest dzisiejsza instalacja elektryczna, dopasowana do przewodzenia energii rozmaitej mocy. Kilkudziesięcioletnie budynki, lub też mieszkania posiadają w własnych ścianach instalacje stare, z wyeksploatowanych materiałów, kładzione wedle starych, nie wykorzystywanych dziś rozwiązań. Skutkiem tego przeprowadzając remont takich obiektów, najogromniejszy nacisk w trakcie prac budowlano – remontowych kładziony jest na wymianę instalacji elektrycznej na pełnej przestrzeni mieszkania oraz współczesny osprzęt typu http://www.230w.pl/, jaki jest obecnie dostępny. Dawne instalacje nie prognozowały pobierania mocy przez tak gigantyczną ilość sprzętów domowych, jaką każdy z nas posiada obecnie. Zbyt kolosalne obciążenia są w stanie być powodem zwarcia instalacji, co w wielu wypadkach doprowadza do pożaru. Aby zapobiec takim skutkom, ekipa elektryków powinna dostać przed remontem wykaz oprzyrządowania domowego, który będzie zainstalowany, w celu wzmocnienia instalacji w miejscach jego zgrupowania. Takim szczególnym miejscem jest kuchnia, gdzie w szeregu przypadków niedostosowana do wymogów instalacja elektryczna może sprawiać zwarcia, ze względu na dużą ilość sprzętów zasilanych prądem.

1. Tutaj

2. Przeczytaj więcej

3. Przejrzyj

4. Zobacz teraz

Architektura mieszkań socjalnych: Wyzwania społeczne i projektowe.

Categories: Architektura

Comments are closed.