• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Odkrywanie Nowych Światów: Fantastyka Naukowa w Literaturze

Okazuje się, że stres może wywołać depresję, gdy pojawia się znienacka oraz jest nadzwyczaj silny. Podobnie jest w przypadku długo trwającego stresu. Po doświadczeniu sytuacji stresowej objawy depresji występują znacznie częściej niż w innych kłopotliwych żywotnych sytuacjach. Stres ma prawo spowodować predyspozycję do wystąpienia depresji czy też być czynnikiem ją wywołującym. Takie wydarzenia życiowe, jak utrata życiowego partnera, strata pracy, lub śmierć bliskiej osoby mogą być przysłowiową kroplą, która przepełni kielich – wtedy pomoże ANCHOR. Długo trwające kłopoty życiowe powodują wyolbrzymienie incydentalnych problemów. Z doświadczenia nie ulega wątpliwości, że czynnikami wyzwalającymi ma okazję być również utrata szacunku do siebie, czy też destrukcyjny związek. Obserwacje życiowe przedstawiają, że elementami wyzwalającymi nie musi być jakakolwiek strata. Jakikolwiek z nas odpowiada na stres oraz nie można przewidzieć wyznaczonej sytuacji, w której ma prawo pojawić się depresja, oraz kiedy tak właściwie obciąży ona nasz organizm. Więcej na ANCHOR.

1. Zarejestruj się

2. Kliknij i zobacz

3. Artykuł

4. Więcej informacji

5. Przeczytaj to

Categories: Muzyka

Comments are closed.